BRL 7000 gecertificeerd

Sterk Heukelum BRL 7000 gecertificeerd-15

BRL 7000 gecertificeerd

Sinds 12 oktober 2016 zijn wij BRL 7000 gecertificeerd en hiermee de trotse bezitters van het “Procescertificaat BRL SIKB 7000”. BRL staat voor BeoordelingsRichtLijn. Onder deze richtlijn valt de uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem.

Sterk – Heukelum B.V. mag door dit certificaat landbodemsaneringen uitvoeren met conventionele methoden, waterbodemsaneringen uitvoeren en ingrepen in de waterbodem verrichten.

Om het certificaat te kunnen behalen, zijn wij door een extern, onafhankelijk bureau gecontroleerd op het hanteren van de juiste procedures en werkwijzen met betrekking tot saneringen met de veiligheidsklassen 1T tot en met 3T en de F-klassen.

Doordat wij hebben aangetoond dat wij ons conformeren aan alle voorschriften, zijn wij nu dus ook een geschikte én betrouwbare partner voor elke sanering!

Er zijn al een aantal projecten waar we saneringswerkzaamheden hebben uitgevoerd.

Hieronder staan een aantal foto’s van de werkzaamheden.